Mgr. Boris Sopko
SR:
Heydukova ul. 1
Bratislava
+421 903 531 431
boris.sopko@gmail.com

Kto som?


Vyrastal som v Košiciach a Humennom a od roku 1991 žijem v Bratislave a blízkom okolí (Senec, Pezinok). V roku 1996 som ukončil jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (téma diplomovej práce Kvalitatívna analýza snov u nevidiacich). Po škole som 10 rokov pracoval v rôznych inštitúciách poskytujúcich starostlivosť psychiatrickým pacientom a ich príbuzným - Denný psychiatrický stacionár Hestia, Denné centrum Most, Psychiatrická nemocnica P.Pinela v Pezinku. V r.2004 som získal zdravotnícku špecializáciu v odbore klinická psychológia, ktorá ma oprávňuje k samostatnému vykonávaniu povolania klinického psychológa. Od r.2004 som takisto zapísaný v Zozname psychoterapeutov SR, čo ma oprávňuje samostatne vykonávať psychoterapiu. Od r. 2007 mám súkromnú psychologickú a psychoterapeutickú prax. Mám ukončený výcvik v procesorientovanej psychoterapii (Veľká Británia), ukončený špecializovaný výcvik na psychoterapiu psychotraumy (Švajčiarsko). Moju psychoterapeutickú prax ďalej supervidujem s kolegyňami a kolegami z RSPOPUK a Lifeflow (Veľká Británia) a PWI (Portland, USA).

Vo svojej pscyhoterapeutickej praxi pracujem prevažne s ľuďmi, ktorí sa ocitli v životných krízach (osobných, vzťahových, profesných), alebo trpia rôznymi nepríjemnými emočnými stavmi (depresie, úzkosti, paniky), či psychosomatickými ťažkosťami. Veľkú časť klientov tvoria ľudia, ktorí sa potrebujú zorientovať vo svojich partnerských vzťahoch a/alebo stoja pred vážnejšími rozhodnutiami v živote, poprípade potrebujú spracovať, porozumieť rôznym sklamaniam a nečakaným životným zvratom spojenými so stratami blízkych, zdravia či lásky. Niektorí ľudia si nie sú istí, či ich problém je dostatočne "vážny" na to, aby vyhľadali psychológa. Ak máte impulz prísť, či už za mnou, alebo iným psychológom, psychoterapeutkou, dôverujte mu a spravte tak.

Okrem psychoterapeutickej praxe v spolupráci s POPI-Slovensko vediem odborné alebo sebarozvojové semináre, diskusné fóra na Slovensku a v Čechách. Asistoval som pri lektorovaní viacerých odborných vzdelávacích podujatí vo Švajčiarsku, UK, Čechách a na Slovensku. Som výcvikovým psychoterapeutom pre POPI-Slovensko. Taktiež sa venujem prekladateľskej činnosti. Okrem práce s ľuďmi ma baví spoznávať všetko nové, rád cestujem, rád sa starám o záhradu, ktorá je jedným zmojich najväčších zdrojov. Mám rád drevo, zem, vodu, oheň, slnko, vietor, skaly a baví ma spoznávať život. A veľmi sa túžim ísť pozrieť na púšť a chvíľu tam ostať!