Mgr. Boris Sopko
SR:
Heydukova ul. 1
Bratislava
+421 903 531 431
boris.sopko@gmail.com

Služby

Psychoterapia traumatických zážitkov

Ide o psychoterapeutické spracovávanie rôznych extrémnych životných situácií, ktoré viedli k zhoršeniu zdravotného stavu a/alebo pocitu pohody a životnej rovnováhy. S klientmi/klientkami najprv mapujeme oblasti života, ktoré ostali neporušené, rovnako kvalitné a uspokojujúce ako pred traumatickou udalosťou. Väčšinou ide o oblasti – aktivity, osoby, miesta, z ktorých čerpáme silu, chuť do života. Sú to oblasti, ktoré nám robia radosť. V psychológii o nich hovoríme aj ako o zdrojoch. Až potom sa postupne dostávame bližšie k samotnej traumatickej udalosti. Môj psychoterapeutický prístup pri spracovávaní psychotraumy je skôr pomalší, pretože sa prikláňam k názoru odborníkov a odborníčok, ktorí/é sú presvedčení/é, že udalosti, ktoré sa udiali prirýchlo je bezpečnejšie spracovávať skôr postupne a pomalšie, že menej je niekedy viac a pomalšie tempo, je niekedy rýchlejším tempom. Zážitky ktoré sú psychotraumatizujúce, sú v našich životoch nejakým spôsobom extrémne (či už intenzitou, naliehavosťou, dĺžkou trvania, silou prekvapenia a pod.) a pôsobia na nás dezintegrujúco. Nejaká časť nás musí fungovať ďalej, ale nejaká časť nás akoby ostala vtedy a tam. Vo svojom prístupe používam psychoterapeutické metódy, ktoré pomáhajú opätovne integrovať oddelené časti našej skúsenosti do celistvého Ja.

Párová psychoterapia

Párová psychoterapia sa týka manželstiev alebo partnerstiev, ktoré sa ocitli v kríze. Pri párovej psychoterapii ide hlavne o zistenie, či pár chce zostať aj naďalej spolu a či existuje cesta späť k sebe, či je prítomné odhodlanie, odvaha a záväzok na jej podstúpenie, alebo či spoločný čas vypršal a mojou prácou je dovoliť obom s páru rozísť sa a uľahčiť rozchod. Aj pri tejto psychoterapii tvorí samozrejme základ verbálna komunikácia, ktorú takisto podľa možností a potreby dopĺňam aj inými doplňujúcimi psychoterapeutickými technikami, ktoré môžu naštartovať a umocniť ozdravný psychoterapeutický proces.

Individuálna psychoterapia

V individuálnej psychoterapii väčšinou ide o pomoc s najrozličnejšími individuálnymi problémami, ako sú rôzne strachy, neistoty, záchvaty paniky, depresie, nedostatok sebadôvery, ťažkosti v komunikácii, problémy so vzťahmi a pod. Existuje veľa psychoterapeutických prístupov a metód. Základom môjho štýlu je samozrejme rozhovor, ktorý občas podľa možností dopĺňam aj prácou s predstavami – denné snenie, prácu so snami, kreslením, pohybom, symbolmi. To všetko sú doplňujúce techniky, ktoré sa nedajú využiť vždy, ale ktoré môžu byť niekedy vhodnou cestou k nájdeniu a doplneniu chýbajúcich informácií potrebných na porozumenie a vyriešenie problému.

Poradenstvo pri hľadaní povolania

Častým problémom súčasnosti je, že veľa času s veľkým nasadením, na úkor iných oblastí a vzťahov trávime v zamestnaní, ktoré nám okrem peňazí nič iné nedáva, alebo to, čo nám dáva je primálo na to, aby sme boli v živote naozaj spokojnými. Práve takýto typ „prázdna“ vedie u niektorých z nás ku krízam dotýkajúcich sa zmyslu života, alebo životného naplnenia. V kariérnom poradenstve s klientmi a klientkami hľadáme, spoznávame ich kvality, aj zdanlivé „slabé“ stránky a takisto spoznávame kvality a hodnoty, ktoré sú pre nich v živote a v práci dôležité. Pri ich hľadaní a spoznávaní nepoužívam dotazníky a testy, ale iné, menej tradičné metódy, ako sú sny, priania, túžby, hodnoty, nadšenia, „volania”, symboly, predstavivosť a pod. Pomocou nich hľadáme s klientmi a klientkami cestu, ktorá vedie k pocitu zmysluplnosti a naplnenia v živote a v práci.

Individuálne a párové psychologické poradenstvo

Pri poradenstve väčšinou ide o to zorientovať sa nad aktuálnou situáciou v živote, získať nad ním akýsi nadhľad, porozumieť vývoju, kam približne smerujem a aké dôsledky so sebou toto smerovanie prináša. Takisto ide o to zistiť, aké iné možnosti a smery sú na dohľad. Často môže ísť len o radu v nejakom konkrétnom probléme, nejde o hlbšie porozumenie problému a jeho prepracovávanie, ale skôr o rozšírenie obzoru, čo by sa dalo v danej situácii robiť.

Virtuálna poradňa

V prípade, že pre Vás z rôznych príčin nie je možné prísť na osobné stretnutie do ambulancie, môžeme spolu pracovať aj cez telefón, poprípade cez Skype. V tomto prípade však požadujem vopred platbu na môj bankový účet. O čísle účtu a detailoch platby sa dohodneme individuálne telefonicky alebo e-mailovo.